Deze Lessen Zijn Voor Alle PaintShop Pro )

Ik heb deze les in stapjes geschreven om daar een beter overzicht op te hebben.
© Een tutorial van Gerard Lenting

In een Ronde Cirkel tekst maken





***  Neem deze pen mee om te weten waar je gebleven bent.  ***


Stap 1

Bestand > Nieuwe afbeelding 300 X 300 pixels Transparant, 16 miljoen kleuren



Stap 2

Gereedschappen > Basisvorm Selectie > en trek een Cirkel



Stap 3

Trek nu een cirkel in je afbeelding maar wel zodat je straks nog tekst buiten je cirkel kan plaatsen



Stap 4
Zie voorbeeld

Stap 5
Selecteer je het tekstgereedschap A en ga dan ergens OP de rand van de circel staan
Er verschijnt dan een letter A Met een bochtje
Klik daar daar dan boven op dan ziet U Tekstinvoer

Stap 6
Neem een lettertype, Lucida Handwriting
Tekstgrootte 16


Tekstkleur Voorgrond #000000
Tekstkleur Achtergrond #FF0000

Stap 7
Anti-alias aan vinken en kies voor een Zwevende tekst aan vinken
Controleer of de tekst nu boven je cirkel plaats vind
De tekst volledig rond de cirkel

Stap 8

Kies je tekstgrootte zo, dat je tekst rond de cirkel sluit!
Vul het anders aan met puntjes
Of wijzig de Spatiėring tekenpaar tussen de letters
Zie voorbeeld



Klopt de tekst klik dan Oke

Stap 9
Ga dan naar Selecties > laag maken van selectie

Stap 10
Ga naar het lagenpalet
Aktiveer nu Vector1
En verwijderd deze met rechtermuis > verwijderen



Stap 11

Selectie > Niets selecteren

Stap 12

Nu nog een mooie achtergrond maken
Voorgrondkleur #1156D3
Achtergrondkleur #FF0000
Maak daar een Verloop van Voorgrond-achtergrond
Zie voorbeeld



Stap 13

Nu nog een Plaatje of Tube er in plaatsen



Nu opslaan als Bestand > Exporteren > JPEG-optimalisatie

Stap 14

Als je hem transparant houd volg dan deze stappen
Lagen > Samenvoegen > Zichtbare lagen samenvoegen
Ga dan naar Bestand > Exporteren > Gif-optimalisatie
En klik op volgen en daarna op voltooien



Stap 15

We gaan nog even verder spelen
Om je tekst te laten draaien
We gaan het volgende doen

Stap 16
Kopieer je gemaakte plaatje 6 keer met (Shift + D).
Zorg er wel voor dat je laag geactiveerd is

Stap 17
Je eerste plaatje laat je ongewijzigd en sla je op als psp-bestand niet als JPEG of GIF
Bijvoorbeeld plaatje_1.psp

Stap 18
Bij het 2de plaatje ga je naar Afbeelding > Roteren > Vrij roteren
Dit venster opent zich



Stap 18

Richting Rechts en Keuze 45.00 graden
Klik dan OK.
Sla dan ook dit plaatje op als psp-bestand plaatje_2.psp

Stap 19
Doe nu het zelfde met alle andere plaatjes maar wel telkens een andere hoek:
Respectievelijk:
90.00
135.00
180.00
225.00
270.00



Stap 20

Sla dan ook elk plaatje opnieuw op als psp-bestand.
Je hebt nu in totaal 7 verschillende plaatjes.

Stap 21
Bestand > Producten van Jasc Software Animation Shop Starten
Bestand - Wizard Animatie en volg de instructies op het scherm
Neem deze instellingen:

Stap 22

1° venster
Zelfde afmetingen als eerste beeldframe
2° venster: Dekkend
3° venster: Linkerbovenhoek
Met de kleur van het doek voor JPEG en Transparant voor GIF
4° venster: Animatie blijven herhalen en de framesnelheid op 25

Stap 23

Bij deze Wizard Animatie
Zet nu al je afbeeldingen in de juiste volgorde er in
Klik vervolgens op Voltooien
Zie voorbeeld



Stap 24
Ga naar Bestand - Opslaan
Geef je Animatie de naam Animatie_frame
Volgende
Volgende
Volgende
Voltooien

   

   

Ik hoop dat ik het allemaal duidelijk heb uitgelegd
mochten er toch nog vragen zijn, dan hoor ik het graag !

Email Gerard Lenting



© Gerard Lenting All rights reserved